Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi

Neljätoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumin. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.

KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. KIRA-foorumi kehittää myös alan osaamista ja vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN MERKITYS

99 % ihmisten ajankäytöstä

74 % Suomen kansallisvarallisuudesta

63 % investoinneista

46 % kasvihuonepäästöistä

41 % energian loppukäytöstä

20 % bruttokansantuotteesta

11 % työllisyydestä

 
 

KIRA-Foorumin
jäsenyhteisöt

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Kiinteistöliitto Kiinteistötyönantajat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Talotekniikkateollisuus logo värimuunnos.jpg Rakennusteollisuus Rakennustieto_logo_RGB 12 cm_sininen.jpg SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Suomen Isännöintiliitto ry safa_logo_pos_sininen.jpg