KIRA-foorumi kokoaa tiedon ja toimijat.

 

Tapahtumat

Kiinteistö- ja rakentamistalkoot

Kiinteistö- ja rakentamistalkoot tähtäävät alan tunnettuuden parantamiseen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen. Talkoot kokoavat julkisen ja yksityisen sektorin ja median vaikuttajia keskustelemaan kiinteistö- ja rakentamisalan haasteista ja mahdollisuuksista.

Tarkoituksena on syventää osallistujien alan tuntemusta ja kertoa heille alan ajankohtaisista aiheista ja tulevaisuuden näkymistä, jotta he saavat kokonaiskäsityksen toimialasta ja sen kehityksestä.

Talkoissa käsitellään laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan yhteiskunnallista merkitystä, alan kehitystrendejä, haasteita ja tulevaisuuden visioita. Tapahtuma muodostuu esitelmistä, puheenvuoroista, keskusteluista, pienryhmätyöskentelystä ja kohdevierailuista. Talkoilla rakennetaan yhdessä parempaa asuin- ja toimintaympäristöä meille kaikille. Ensimmäiset Kiinteistö- ja rakentamistalkoot pidettiin tammikuussa 2008.

Kiinteistö- ja rakentamistalkoot on 13 KIRA-foorumin jäsenyhteisön yhteistyössä järjestämä kaksipäiväinen tilaisuus, jossa on noin 50 osallistujaa.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi

Foorumi on kerran vuodessa järjestettävä kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisseminaari, johon kutsutaan alan keskeisten tahojen sekä sidosryhmien edustajia. Tilaisuuden vuosittain vaihtuva teemaa käsitellään useista eri näkökulmista ja puhujina kuullaan aihepiirin parhaita asiantuntijoita.

Foorumit järjestetään marraskuussa. Ensimmäinen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi järjestettiin vuonna 1999.

Talkoot ja foorumi ovat molemmat kutsuvierastilaisuuksia.

 

Tapahtumakalenteri

 

KIRA-Foorumin
jäsenyhteisöt

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Kiinteistöliitto Kiinteistötyönantajat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Talotekniikkateollisuus logo värimuunnos.jpg Rakennusteollisuus Rakennustietosäätiö RTS SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Suomen Isännöintiliitto ry