Osaamisbarometri

Osaamisbarometri kokoaa alan koulutustarpeet

Toimiva rakentamis- ja kiinteistöala luo hyvinvoinnin puitteet, joissa organisaatiot ja yksilöt voivat turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti toimia. Alan menestymisen tärkeimpiä tekijöitä on riittävä osaaminen eli sekä määrältään että laadultaan oikein mitoitetut henkilöresurssit. Osaamisen mittaamiseksi, ennakoimiseksi ja kehittämiseksi on jo kolme kertaa toteutettu barometriselvitys, jonka pääpaino on kuitenkin tähän asti ollut teknillisessä korkeakoulutuksessa. Nyt KIRA-foorumin osapuolten mukaantulo laajentaa selvityksen kattamaan aidosti koko alan.

Neljäs Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri -hanke käynnistettiin toukokuussa 2008. Projektin päätavoitteena oli arvioida alan henkilöresurssien määrätarve sekä laadulliset osaamistarpeet elinkeinoelämän odotuksista lähtien. Tuloksena syntyi kuvaus toteutuneista ja ennustetuista koulutusmääristä sekä valmistuneiden sijoittumisesta työelämään tehtävän, työnantajatyypin sekä maantieteen mukaan jaoteltuina. Samalla kartoitettiin valmistuneiden laadullisia osaamisvalmiuksia sekä kokeneiden ammattilaisten täydennyskoulutustarpeita. Lopullisena tuloksena syntyi suosituslista sekä toimenpideohjelma kiinteistö- ja rakentamisalan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi toimialan kaikilla sektoreilla.

Vuoden 2008 barometri oli laajempi kuin koskaan aiemmin: laatimistyöhön osallistuvat KIRA-foorumin kaikki osapuolet sekä muita henkilöjärjestöjä, kaikkiaan 14 eri järjestöä. Tietoa kerättiin ja testattiin elinkeinoelämällä sähköisen työnantajakyselyn sekä teemahaastatteluiden avulla.

Tulokset julkaistiin lokakuussa 2008 muun muassa KIRA-foorumin yhteydessä, raportti sähköisenä: www.ril.fi/osaamisbarometriLisätietoja hankkeesta antaa RIL:n kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski, teemu.vehmaskoski ( at ) ril.fi tai 050-352 6878.