Työllistämisvaikutus

Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää 20 prosenttia työvoimasta - joka viidennen suomalaisen. Ala tarjoaa työpaikan 510 000 henkilölle, kun tuotannon kerrannaisvaikutukset otetaan huomioon. Työllisistä noin kolmannes työskentelee kiinteistöalalla, kolmannes rakennustyömailla ja kolmannes alaan liittyvillä teollisuus- ja palvelualoilla.

Talonrakentamisen työllisyys vastaa noin 180 000 henkilötyövuoden työpanosta, josta 140 000 henkilön työpanos syntyy uudisrakentamisen ja 40 000 henkilön korjaustoiminnan tuloksena. Tällöin työpanokseen myös luetaan mukaan muilla toimialoilla, kuten rakennustuoteteollisuudessa, kaupassa ja muissa palveluelinkeinoissa, syntynyt työllistävä vaikutus.

Maa- ja vesirakentamisen parissa työskentelee 65 000 henkeä. Kiinteistönpito mukaan luettuna kiinteistöjen ylläpito työllistää lähes 200 000 henkeä. Kansainvälinen toiminta työllistää 65 000 henkilöä.